Project omschrijving

Onder leiding van een ervaren gids en met behulp van iPads voeren de leerlingen een verkennende biotoopstudie uit. We leren er over de soortendiversiteit en het ontstaan en behoud van de heide.

Na de middag bezoeken we het PIME (Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie). Gelegen naast de Nete en met een mooie vijver, is deze locatie ideaal om water te onderzoeken. Met behulp van schepnetten, emmers, loupes, determineerkaarten en tabellen bepalen de leerlingen de biologische kwaliteit van het vijverwater. Bio-indicatoren (diertjes die enkel in zeer zuiver water voorkomen) geven een indicatie over de zuiverheid van de vijver. Daarnaast bepalen we met behulp van zuurstofmeters, pH-meters, nitraat- en nitrietmeters ook de chemische waterkwaliteit van de vijver en de Nete.

De klassen humane wetenschappen en economie doen deze excursie in het derde jaar, omdat zij dat jaar de leerstof biologie van het vierde zien. In het vierde jaar krijgen zij dan chemie.