Economie 

Humane wetenschappen

Latijn

Wetenschappen

3de

4de

3de

4de

3de

4de

3de

4de

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatica 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Moderne talen
Nederland 5/4* 4 4 4 4 4 5 4
Frans 4 4 4 4 4/3** 4/3** 4 4
Engels 3 3/2* 3 2 3 2 3 3
Duits 1 1 1 1
Wiskunde – Positieve wetenschappen
Wiskunde 4/5* 4/5* 4 4 4/5* 4/5*
Biologie 2 2 2
Chemie 2 2 2
Fysica 1 1 1 1 1 1 1 1
Richtingvakken
Economie 4 4
Cultuurwetenschappen 2 2
Gedragswetenschappen 3 3
Latijn 5 5
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Wiskunde 5 5
Muzische vakken
Beeldende vorming 1 1 1 1
Muzikale opvoeding 1 1 1 1
Totaal 32 32  32 32 32  32  32  32 

* in de richting Economie kiezen de leerlingen

OFWEL wiskunde leerweg 5

OFWEL wiskunde leerweg 4: deze leerlingen krijgen in het 3de jaar 1 uur uitbreiding Nederlands en in het 4de jaar 1 uur uitbreiding Engels

** in de richting Latijn kiezen de leerlingen

OFWEL wiskunde leerweg 5

OFWEL wiskunde leerweg 4: deze leerlingen krijgen in het 3de en het 4de jaar 1 uur uitbreiding Frans

Start van de richting Latijn: in het 3de jaar: schooljaar 2020-2021   in het 4de jaar: schooljaar 2021-2022

Afdrukbare lessentabel in PDF