Economie en organisatie

Klassieke talen

Moderne talen en wetenschappen

Gemeenschappelijke vorming
Aardrijkskunde 1 1 1
Engels 3 3 3
Frans 3 3 3
Geschiedenis 2 2 2
Godsdienst 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Muziek 1 1 1
Natuurwetenschappen 1 1 1
Nederlands 4 4 4
Techniek 2 2 2
Wiskunde 4 4 4
Optievakken
Economie en organisatie 5
Latijn 5
Module Moderne talen 2
Module Wetenschappen 3
Exploratie
Module ICT met project Economie en organisatie 1 1 1
Module Maatschappij en welzijn 1 1 1
Totaal 32 32 32

In het tweede leerjaar biedt onze school 3 basisopties aan:

Economie en organisatie

Klassieke talen

Moderne talen en wetenschappen

In de loop van het tweede leerjaar besteden de klassenleraars, in samenwerking met het CLB, extra aandacht aan studiekeuzebegeleiding. Zo trachten wij bij te dragen tot een weloverwogen studiekeuze bij de overstap van de eerste naar de tweede graad.

Afdrukbare lessentabel in PDF