Exploratie

Klassieke talen

Gemeenschappelijke vorming    
Aardrijkskunde 2 2
Beeldende vorming 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Klassenleraaruur 1 1
Mens en samenleving 2 2
Muziek 1 1
Sport 2 2
Talen    
Communicatieve vaardigheden 1
Frans 4 3
Klassieke talen (Latijn) 4
Nederlands 5 4
Wetenschappen – Wiskunde    
Natuurwetenschappen 2 2
Techniek 2 2
Wiskunde 5 4
Totaal 32 32

In het eerste leerjaar A krijgen alle leerlingen 27 lestijden hetzelfde basispakket algemene vakken.

Bijkomend kiezen zij uit 2 keuzepakketten van 4 lestijden:

OFWEL Exploratie:
– 1 uur Frans, 1 uur Nederlands en 1 uur wiskunde extra: remediëring of uitbreiding bij de basisleerstof.
– 1 uur communicatieve vaardigheden:
stijlvol, creatief en correct taal analyseren en gebruiken in verschillende contexten.

OFWEL Klassieke talen:
– 4 uur Klassieke talen: Latijn, initiatie Grieks, antieke cultuur.

In beide keuzes is er ook 1 klassenleraaruur. Hier komen onder meer aan bod:
leren studeren en plannen, rapportbespreking, administratie en voorbereiding
van klasactiviteiten, sociale vaardigheden, groepsvorming.

 

Afdrukbare lessentabel in PDF