Inschrijvingen 2020-2021

Door de coronamaatregelen zijn fysieke inschrijvingen ter plaatse op school verboden. Daarom verlopen de inschrijvingen op afstand, deels digitaal en deels telefonisch.

Hoe werkt het?

  1. lees eerst hieronder de informatie bij “Let op”
  2. zorg dat u het rijksregisternummer van uw kind bij de hand heeft
  3. zorg dat u het attest (A, B, C) en bijbehorende adviezen bij de hand heeft
  4. klik op deze LINK
  5. vul het formulier volledig en correct in
  6. vergeet niet aan het einde op Verzenden te drukken

 

Let op!

– De link werkt op woensdag 1 juli vanaf 8.00 uur.
– Voorlopig zijn er geen vrije plaatsen voor nieuwe leerlingen. Die kunnen er pas komen nadat de inschrijvingen van onze eigen leerlingen geteld zijn. Uw kind komt dus in de wachtrij om ingeschreven te worden.
– Het tijdstip van verzenden van het formulier bepaalt de volgorde in de wachtrij en bijgevolg ook de volgorde van de inschrijving.
– Zo snel mogelijk na het verzenden van het formulier krijgt u via e-mail een inschrijvingsbundel. Die vult u in en stuurt u uiterlijk op 3 juli 12.00 uur via e-mail terug naar kelly.boeykens@annuntia.be.
In bijlage bij uw e-mail voegt u dan toe: duidelijk leesbare scans of foto’s van het eindrapport van uw kind en van het attest (A, B, C) met bijbehorende adviezen.
– Ten vroegste op 6 of 7 juli bellen wij u op. U krijgt dan te horen of er al plaats vrij is voor uw kind of niet. We overlopen dan ook alle gegevens die u ons heeft bezorgd.
– Het is belangrijk dat wij u kunnen bereiken. Schrijf dus zeker geen fouten in uw e-mailadres of uw telefoonnummer.
– Alleen een ouder (of een voogd) mag een leerling inschrijven, want u zal ondertekenen voor akkoord met het schoolreglement.

Met algemene vragen over inschrijvingen kan u via e-mail terecht bij onze administratief directeur: gerda.claessens@annuntia.be