Oudervereniging

De oudervereniging groepeert alle ouders waarvan de kinderen in het Annuntia-Instituut les volgen. Ouders zijn de onontbeerlijke partners in het hele opvoedingsproject van de school. Het is door de intense samenwerking tussen ouders en school dat onze kinderen een duidelijke en samenhangende opleiding en opvoeding kunnen krijgen.

De ouderraad vertegenwoordigt de oudervereniging.

De ouderraad tracht de samenwerking tussen ouders, school en leerlingen te bevorderen. In maandelijkse vergaderingen kunnen ouders samen met de directie en een vertegenwoordiger van het personeel van gedachten wisselen over schoolaangelegenheden en –plannen. De ouderraad is een klankbord waar de school rechtstreeks feeback kan krijgen over de initiatieven die zij neemt.

De ouderraad is ook echte denktank die aan de school informatie en inzichten aanreikt vanuit de ouders zelf.

De ouderraad heeft informatierecht over die materies die de ouders aanbelangen. Twee afgevaardigden uit de ouderraad zetelen in de schoolraad, het hoogste wettelijk erkende participatieorgaan van de school.

De ouderraad organiseert ook geregeld vormingsavonden waarin interessante pedagogische thema’s en/of vraagstukken worden voorgesteld.

Sedert het participatiedecreet van 1 april 2005 worden de ouders in de ouderraad verkozen. Er zijn 40 plaatsen voorzien in onze ouderraad. En elk jaar worden in oktober nieuwe verkiezingen voorzien. Kandidaten maken zich kenbaar voor 30 september.

Heeft u interesse? Neem contact op met de voorzitter: Els Verheyen, ouderraad@annuntia.be.
background photo
Ontworpen door Kubis
Achtergrond 16 Achtergrond 17 Achtergrond 18 Achtergrond 19 Achtergrond 20 Achtergrond 21 Achtergrond 22 Achtergrond 24