Eerste graad - tweede leerjaar

  Moderne wetenschappen
+ 2 uur Latijn
Moderne wetenschappen Handel
Godsdienst 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1
Biologie 1 1 1
Computervaardigheid     2
Engels 2 2 2
Frans 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2
Handel     3
Klassenleraaruur     1
Latijn 2    
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Muzikale opvoeding 1 1 1
Nederlands 4 5 5
Socio-economische initiatie 3 3  
Techniek 2 2 2
Wetenschappelijk werk 2 2  
Wiskunde 4 5 4
TOTAAL 32 32 32
background photo
Ontworpen door Kubis
Achtergrond 16 Achtergrond 17 Achtergrond 18 Achtergrond 19 Achtergrond 20 Achtergrond 21 Achtergrond 22 Achtergrond 24